Prahy bukové

  • Práh buk 60x 8/10/15 x2cm – 60,-/73,-/99,-
  • Práh buk 70x 8/10/15 x2cm – 70,-/84,-/112,-
  • Práh buk 80x 8/10/15 x2cm – 78,-/98,-/143,-
  • Práh buk 90x 8/10/15 x2cm – 95,-/110,-/165,-

Cena uvedena za kus s DPH 21%