Brikety

Ekopelety

Dřevěná briketa je ekologické palivo lisované z odpadního materiálu vznikajícího v dřevozpracovatelském průmyslu. Druhů briket je hned několik. Mezi základní se dají zařadit brikety z měkkého smrkového dřeva a tzv. noční brikety z kůry.

Při výrobě není užito umělých pojiv. Lisování probíhá pod vysokým tlakem (až 2 500kg/cm2 ), kdy se z dřevní hmoty uvolňuje stejně jako při výrobě pelet tzv. Lignin, který zastupuje funkci pojiva.

Vzhledem k faktu, že jsou brikety vyráběny z dřevního materiálu, nedochází při hoření k uvolňování škodlivých látek.

Dřevěné brikety je možné spálit ve většině spalovacích zařízení. Jsou vhodné pro kotle na dřevo a uhlí, kachlová kamna i otevřené krby. Nejlepších výsledků se dosahuje při spalování v kotlích na dřevoplyn.

Hranol M 8kg

Brikety Hranol M

Brikety Hranol M jsou vyráběny ze směsi měkých dřevin (smrk, borovice). Brikety jsou lisovány na moderním hydraulickém lisu pod vysokým tlakem. Vynikají delší dobou hoření. Briketa je vylisována v jednom kroku, plamen se tedy dostává pomaleji do středu brikety, která poté déle hoří/žhne. Brikety při hoření zvětšují svůj objem, zaplňujte tedy topeniště cca do 1/2.

Hranol N 8kg

Brikety

Brikety Hranol N (Noční) jsou vyráběny ze směsi stromové kůry a čistého dřeva bez pojiv a příměsí. Vyznačuje se tmavě hnědou barvou a prodlouženou dobou hoření /žhnutí a to až 8 – 10 hodin. Vhodné pro noční topení. Brikety při hoření zvětšují svůj objem, zaplňujte tedy topeniště cca do 1/2

Pelety ENplus A2 – 15 kg sáčky

Při paletovém odběru sleva 15%

ENplus A2 - 15 kg sáčky

  • Pelety jsou vyráběny z měkkých dřevin.
  • Vlhkost pelet se pohybuje okolo 6-8%.
  • Obsah popela okolo 0,5-0,8% = 5-8kg popela z 1 tuny spálených pelet!
  • Popel se dá použít jako přírodní hnojivo.
  • Kvalita pelet je srovnatelná s peletami A1, rozdíl je pouze v obsahu popela.